Anasayfa / Özel Güvenlik Dersleri / Güvenlik hukuku kişi hakları

Güvenlik hukuku kişi hakları

El koyma yetkisi

Bir eşya üzerinde kişinin tasarruf yetkisinin rızası dışında elinden alınmasıdır. El koymaya karar verme yetkisi hakimindir. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde Cumhuriyet savcıları ve bunların yardımcısı sıfatı ile emirlerini yerine getiren kolluk memurları el koyma işlemini yapabilirler. Arama sonucu elde edilen eşyaya el koyma işleminin hukuki olabilmesi için, yirmi dört …

Devamını oku

Arama yetkisi

Arama, saklı olan bir kişinin veya gizlenmiş ve saklı olan bir eşyanın ele geçirilmesi maksadı ile yapılan bir işlemdir ve özel hayatın gizli alanına müdahale şekli ile olmaktadır. Bu nedenle de çok sıkı kurallara bağlanmıştır. 1) Her şahıs hususi ve ailevi hayatına,meskenine ve muhaberatına hürmet edilmesi hakkına maliktir. 2- Bu …

Devamını oku

Kimlik sorma yetkisi

Genel kolluğun kimlik sorma yetkisi, PVSK’ nun 17/B maddesinde düzenlenmiştir: “Polis, suç işlenmesini önlemek veya işlenmiş suçların faillerini ele geçirmek için kişilerden (KENDİNİN POLİS OLDUĞUNU BELİRLEYEN BELGEYİ GÖSTERDİKTEN SONRA) kimliğini sorabilir. Özel güvenlik açısından bakıldığında, “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un” 7 nci maddesindeki hususlar çerçevesinde özel güvenlik personeli, “kimlik sorma” …

Devamını oku

Özel Güvenliğin Felsefesi

Özel güvenlik felsefesi Liberal demokrasi ve Liberal iktisat temellerine dayalı olup sisteme bireyleri aktif olarak dahil eden bir yaklaşımın ürünüdür. Demokrasi kararların katılımla ve çoğunluk tarafından alınması, Liberalizm ise Mülkiyet hakkı ve teşebbüs hürriyetinin olduğu bir anlayıştır.Bireyler ve toplum kamu hizmetlerinin pasif tarafı olmaktan çıkıp aktif olarak devreye sokulmakta, talep …

Devamını oku

Özel güvenliğin anlamı ve kapsamı

Güvenlik, insanların, eşyaların, araçların, konutların, iş yerlerinin, bilgilerin, faaliyetlerin, hizmetlerin yani sahip olduğumuz her şeyin tehlike ve tehditlerden uzak olması hali ile bunların huzur ve sağlık içinde bulunmasını tehdit eden, zarar veren, faaliyet ve işlevinden men eden her türlü cebir, şiddet, şantaj ve eylemi durdurmaya, caydırmaya veya etkisini en aza …

Devamını oku